Een belangrijke manier om eenzaamheid tegen te gaan, is om aan te sluiten bij de talenten van mensen. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar aandacht voor te hebben. Daarom is het goed dat er nu een instrument is om u en uw organisatie hiervan bewust te maken.

 

Maatwerk en talenten

Als u eenzaamheid op individueel niveau tegen wilt gaan, dan is het altijd nodig om maatwerk te bieden. Want elke persoon is anders, met een andere geschiedenis, andere wensen, mogelijkheden en beperkingen. Vaak kan het helpen de talenten van mensen te ontdekken. Want die talenten boren energie aan en kunnen een ingang zijn om (weer) actief te worden en contact met andere mensen aan te gaan. 

 

Bent u op talenten gericht?

In de praktijk is het niet altijd even vanzelfsprekend om op kansen en mogelijkheden te richten. Maar al te vaak zijn ‘we’ probleemgericht. Om te onderzoeken of en hoezeer u en uw organisatie zich wél op talenten van mensen richt, kunt u gebruik maken van de tool van invisible talents! Dit instrument richt zich specifiek op de talenten van ouderen. (Overigens maakt deze tool nu ook onderdeel uit van de Instrumentenwijzer van Aanpakeenzaamheid.nl)

 

Eenvoudige tool, tien vragen

Aan de hand van tien vragen wordt u in enkele minuten (anoniem en zonder account aan te maken) uitgedaagd na te denken over:

  • de diversiteit van ouderen;
  • negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie;
  • het belang van zinvolle activiteiten;
  • het vragen naar interesses en ideeën;
  • het zichtbaar maken van bijdragen van ouderen;
  • manieren om de zichtbaarheid te vergroten;
  • de aanmoediging om de ideeën van ouderen in te brengen;
  • het beschikken over middelen en methoden om ideeën van ouderen te helpen uitvoeren;
  • de beschikbaarheid van tijd om de bijdragen van ouderen bekend te maken;
  • de beschikbaarheid van middelen om talenten meer zichtbaar te maken.

Na afloop krijgt u direct een uitslag over hoezeer uw organisatie de talenten van ouderen benut en zichtbaar maakt.

 

Reflectie

De talententool is geen wereldschokkend instrument. Maar kan behulpzaam zijn als u uw organisatie en/of collega’s wilt inspireren om na te denken de talenten van, in dit geval ouderen, beter te benutten en bevragen. Op die manier kunt u nét weer een zetje geven aan maatwerk en oplossingsgericht werken bij de aanpak van eenzaamheid.

Wat zijn uw ervaringen met het aanspreken van de talenten van ouderen bij het voorkomen of tegengaan van eenzaamheid? En hoe past de tool daarbij? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

Informatie

Publicatiedatum17 augustus 2020
Laatste aanpassing17 augustus 2020
Broninvisible talents
Onderwerpentalenten, maatwerk