De zes bouwstenen voor een effectieve aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid kunt u lokaal alleen effectief aanpakken met aandacht voor zes verschillende bouwstenen: weten, vinden, ondersteunen, kwaliteit bieden, samenwerken en informeren. Hier staan alle bouwstenen toegelicht. 

 

Download hier de interactieve hand-out:

Een effectieve aanpak

Een effectieve aanpak van eenzaamheid is erop gericht om eenzaamheid in uw gemeente daadwerkelijk te verminderen. Oftewel: het gaat (juist) niet om ‘lekker bezig zijn’ of zorgen voor ‘een goed gevoel’. Maar om een strategische, duurzame aanpak die stap voor stap zorgt voor geleidelijke en blijvende vermindering van eenzaamheid bij de inwoners van uw gemeente of werkgebied. 

Zes bouwstenen

Voor een effectieve aanpak is het van belang om gelijktijdig en in samenhang aan zes bouwstenen te werken (1). Want mensen moeten:

  1. én weten over en bewustzijn van eenzaamheid. Kijk hier voor hulpmiddelen rond bewustwording;
  2. én eenzame mensen herkennen en vinden. Kijk hier voor hulpmiddelen voor herkennen en vinden;
  3. én zorgen voor ondersteuning en activering. Kijk hier voor hulpmiddelen bij ondersteuning en activering;
  4. én ervoor zorgen dat het aanbod van goede kwaliteit is. Kijk hier voor hulpmiddelen rond kwaliteit en deskundigheid;
  5. én goed met elkaar samenwerken. Kijk hier voor hulpmiddelen rond samenwerking;
  6. én informatie van en over eenzaamheid makkelijk en snel kunnen vinden. Kijk hier voor hulpmiddelen rond informatievoorziening; 

Als één van deze zes bouwstenen niet goed geregeld is, dan heeft het feitelijk ook weinig zin om de andere bouwstenen wél op te pakken.

(1) bron: Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid (2018).