Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Nieuws en inspiratie over de aanpak van eenzaamheid

Hier leest u relevant nieuws over de aanpak van eenzaamheid. Hebt u nieuwstips, of wilt u zelf eens een inspiratie- of nieuwsbericht schrijven? Stuur me gerust een bericht. U kunt u hier abonneren op de nieuwsbrief. Alle eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.


12.09.2019

Zo werkt het Meldpunt eenzame jongeren

Jongere.jpg Sinds vorige week is Nederland een meldpunt rijker: het Meldpunt eenzame jongeren. Wat betekent dit meldpunt, wat hebben jongeren eraan en hoe werkt het? Lees hier de details, ook gebaseerd op een gesprek dat Aanpakeenzaamheid.nl had met initiatiefnemer Jolanda van Gerwe.

Achtergrond
Na een oproep van Bryan (26) over zijn eenzaamheid, is er de afgelopen periode veel publiciteit geweest over eenzaamheid bij jongeren, zoals bij de NOS. Voor de media en ‘het grote publiek’ werd duidelijk dat eenzaamheid ook jongeren kan treffen. Juist voor deze doelgroep bestaat de Stichting Join Us. De stichting had er al vaker over gedacht, maar heeft dít moment gebruikt om het Meldpunt eenzame jongeren daadwerkelijk te lanceren: op 4 september jl.

Melden, geen persoonlijke hulp
Het Meldpunt blijkt echt een *meld*-punt te zijn. Jongeren die met eenzaamheid te maken hebben kunnen zich er melden, met een vraag naar de mate van eenzaamheid en hun postcode. Jongeren krijgen géén hulp of persoonlijk advies. Na een melding ontvangen melders een e-mail met drie tips: praten met iemand die ze vertrouwen, contact opnemen met het welzijnswerk (inclusief zoeksuggesties) en gebruik maken van social media.

Ervaringen
Tussen 4 september en 10 september 2019 ontving het Meldpunt zo’n 600 meldingen en 150 persoonlijke e-mails, die Join Us allemaal persoonlijk beantwoordt. De meldingen ziet Join Us als manier om eenzame jongeren een stem te geven. Daarmee wil Join Us het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en welzijnsorganisaties. Met als doel om meer effectieve hulp voor eenzame jongeren te realiseren in ons land. Voor Join Us is effectieve hulp overigens méér dan het ‘bij elkaar brengen van jongeren’, maar gaat het ook om het werken aan de onderliggende mechanismen, zodat jongeren sociaal redzaam worden. Ook door hulp met bijvoorbeeld sociale vaardigheden en het vergroten van een positief zelfbeeld.

Reflectie
Het is prachtig dat dit Meldpunt er nu (zo snel) is gekomen; het is goed dat eenzaamheid bij jongeren nu op de kaart staat; en het is belangrijk dat een organisatie zoals Join Us de komst van effectieve hulp voor eenzame jongeren aanjaagt. Ik kan daarom alleen een kleine suggestie doen: het zou goed zijn als Join Us op de site en in de mail aan melders ook wijst op De Kindertelefoon en De Luisterlijn: want ook dat kunnen (eerste) goede hulpmiddelen zijn voor eenzame jongeren.

Rest me niets anders dan Join Us en alle andere initiatiefnemers voor hulp aan eenzame jongeren veel succes toe te wensen. Hebt u ideeën, ervaringen of suggesties bij dit onderwerp? Laat ze weten in een reactie onder dit bericht.

Hugo van den Beld - 08:53:40 | Een opmerking toevoegen

Opbellen
E-mail