Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Nieuws en inspiratie over de aanpak van eenzaamheid

Hier leest u relevant nieuws over de aanpak van eenzaamheid. Hebt u nieuwstips, of wilt u zelf eens een inspiratie- of nieuwsbericht schrijven? Stuur me gerust een bericht. U kunt u hier abonneren op de nieuwsbrief. Alle eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.


25.03.2020

Eenzaamheid en corona: dit doen, nu en straks

In deze tijd van corona is het belangrijk om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. De eerste online kennisdeler van Aanpakeenzaamheid.nl op 25 maart 2020 over dit actuele thema leert dat het voor de korte termijn belangrijk is om signalen van eenzaamheid helder te krijgen, te luisteren naar behoeften, te werken aan zingeving en het bekend maken van het aanbod. Per post kunnen brieven, kaarten en pakketjes uitkomst bieden. Ook telefonisch zijn er mogelijkheden: individuen en organisaties kunnen actief bellen, en belnetwerken en telefooncirkels aanbieden. Om mensen digitaal te ondersteunen, is het een opgave om mensen die dat nog niet zijn digitaal vaardig te maken zonder persoonlijke, lijfelijke aanwezigheid. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 16:18:49 | Een opmerking toevoegen

21.03.2020

Vijf tips voor gemeenten en welzijn bij corona en eenzaamheid

5 Tips voor gemeenten en welzijn.pngHoe lang het gaat duren: niemand die het weet. Maar we weten wél dat het coronavirus een groot effect heeft op het dagelijks leven. Vooral mensen die kwetsbaar zijn, die (helemaal) niet meer naar buiten kunnen en die niet digitaal vaardig zijn maken een grote kans om sociaal geïsoleerd te worden of (nog meer) eenzaam te zijn. Hier staan de eerste vijf tips voor gemeenten en welzijnsorganisaties om hun aandacht voor deze groepen nog effectiever en duurzamer te laten zijn. Nu de allereerste piek van crisismanagement voorbij is, hoop ik dat zij die kunnen gebruiken. 

Tip 1: gebruik dit moment
Als gemeenten en welzijnsorganisaties al actief waren rond het onderwerp ‘eenzaamheid’, dan is dít hét moment om die inzet te versterken. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 14:36:09 | Een opmerking toevoegen

Eenzaamheid en het coronavirus: meer alert, minder taboe, en dat is mooi

Een mening eenzaamheid en corona.png[Opinie] Sinds de start van het VWS-programma Eén tegen eenzaamheid en de komst van Hugo de Jonge als minister van VWS is er meer aandacht voor eenzaamheid. Aan dat programma doen nu zo’n 126 gemeenten mee. 

De uitbraak van het coronavirus versterkt de aandacht voor eenzaamheid. Ik zie de afgelopen week veel initiatieven voor mensen die nu in een sociaal isolement terecht komen, die eenzaam zijn of dreigen te worden. Het is prachtig om te zien dat zoveel burgers, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten nu heel alert zijn op dit onderwerp. De aandacht voor eenzaamheid helpt ook het taboe op eenzaamheid te verminderen. 

Dat zou wel eens heel goed kunnen uitpakken voor de aanpak van eenzaamheid nádat de strijd tegen het coronavirus is gewonnen. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 14:09:37 | Een opmerking toevoegen

20.03.2020

Eerste online kennisdeler ‘Corona en eenzaamheid; nu en straks’

Kennisdeler Corona  Eenzaamheid.pngCorona is hier. Met grote gevolgen voor de aanpak van eenzaamheid. 

Wat kunnen we van elkaar leren, voor de korte en lange termijn? Aanpakeenzaamheid.nl organiseert daarom kosteloos de eerste online kennisdeler voor beleidsmakers, bestuurders en managers. Wat kunnen we nú doen? En hoe kunnen we deze situatie gebruiken om ook straks, na het coronavirus, eenzaamheid aan te pakken? 

Laten we onze ervaringen, ideeën en kennis delen. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 14:29:08 | Een opmerking toevoegen

19.03.2020

Dit is nieuw in het Wat werkt dossier eenzaamheid

Onlangs heeft Movisie een update gepubliceerd van het Wat werkt bij eenzaamheid dossier. Dat dossier is een belangrijke basis voor beleidsmakers en uitvoerders van initiatieven rond eenzaamheid. Daarom is het essentieel om te weten welke nieuwe kennis en inzichten het dossier van 2020 kent, vergeleken met de versie uit 2016. In dit bericht informeert Aanpakeenzaamheid.nl u over de verschillen.

De vergelijking
De meeste mensen lezen alleen samenvattingen. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 12:34:54 | Een opmerking toevoegen

Acht lessen voor het versterken van wijken en buurten

Wij in de wijk.jpgEenzaamheid voorkomen en tegengaan kan ook door het werken aan de sociale band tussen bewoners van wijken, buurten en dorpen. Daarvoor zijn ontmoetingsplekken en professionals nodig, een gezamenlijk belang en voldoende tijd, geld en continuïteit. Dat zijn enkele lessen uit de nieuwe publicatie van Movisie ‘Wij in de wijk’. Aanpakeenzaamheid.nl zet de lessen hier op een rij, zodat u er snel gebruik van kunt maken.

De publicatie en samenvatting
De online publicatie van Movisie ‘Wij in de wijk’ is op 16 maart 2020 verschenen. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 11:42:06 | Een opmerking toevoegen

16.03.2020

Gebruik deze presentatie voor uw publiekscampagne eenzaamheid

Publiekscampagnes eenzaamheid.pngSteeds meer gemeenten willen publiekscampagnes ontwikkelen om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Dat is een goed plan, maar waar te beginnen? En welke ervaringen hebben andere gemeenten? Maak dan gebruik van deze Powerpointpresentatie, met daarin ervaringen van Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Nijkerk, Rotterdam en het landelijke VWS-programma Eén tegen eenzaamheid. Het is voor het eerst dat de inzichten en ervaringen gebundeld zijn. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 09:21:57 | Een opmerking toevoegen

15.03.2020

Tekst voor uw media om eenzaamheid ouderen te voorkomen bij coronavirus

Mijn Post-project-3.png
U kunt de inwoners van uw gemeente stimuleren contact te onderhouden met ouderen die nu dreigen te vereenzamen. Gebruik onderstaande tekst voor uw eigen website, uw nieuwsbrief of uw social media. Of stuur de tekst naar de lokale media. Hoe meer mensen de informatie lezen, hoe meer effect!  U kunt de tekst ook hier als Wordbestand downloaden.

Vijf manieren om ouderen in [naam gemeente] nu niet eenzaam te laten worden
 
In [naam gemeente] wonen veel ouderen die nu vanwege het coronavirus minder bezoek krijgen. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 17:13:28 | Een opmerking toevoegen

29.02.2020

Opinie: in een vluchtige maatschappij hebben mensen ontmoetingsplekken nodig

Ontmoetingsplek.jpg“Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat elke gemeente het standaard tot haar taken rekent om er voor te zorgen dat mensen in hun woonomgeving kunnen rekenen op de aanwezigheid van een ontmoetingsplek. Als dat zou lukken, dan zou het wel eens kunnen dat het huidige eenzaamheidsbeleid grotendeels overbodig wordt.” Zo eindigt een pleidooi voor meer ontmoetingsplekken door emeritus universitair hoofddocent Henk de Vos. Lees zijn hele bericht hier.

Hugo van den Beld - 16:37:31 | Een opmerking toevoegen

Flyer om inzet kunst en cultuur te bevorderen

Flyer kunst en cultuur.pngKunst en cultuur kunt u goed inzetten om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Daarvoor is vorig jaar een handreiking verschenen (waarvan ik één van de auteurs ben). Om deze handreiking breder bekend te maken, is nu ook een flyer beschikbaar. Maak er gebruik van om uw netwerk te inspireren kunst en cultuur vaker en beter bekend te maken.

Hugo van den Beld - 16:34:07 | Een opmerking toevoegen

Geactualiseerd dossier Wat werkt bij eenzaamheid

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid.pngHoe kun je succesvol eenzaamheid voorkomen en tegengaan? Movisie heeft alle informatie over risicofactoren, vormen van ondersteuning en werkzame factoren opnieuw op een rij gezet. Dat heeft geleid tot een nieuw Wat werkt dossier, dat u hier aantreft. De infographic spreekt het meest tot de verbeelding en vindt u hier. Handig, handig, handig….

Hugo van den Beld - 16:30:25 | Een opmerking toevoegen

Zo kunnen woningcorporaties eenzaamheid bij huurders tegengaan

Huurder.jpgWoningcorporaties veranderen steeds meer van vastgoedgeoriënteerde bedrijven naar mensgerichte organisaties. Daarbij staan de stem van huurders en de menselijke maat centraal. Het voorkómen en tegengaan van eenzaamheid bij huurders is een opgave die daarbij past. Ook is eenzaamheidsbestrijding actueel omdat steeds meer partijen zich inzetten tegen eenzaamheid. Het hoort misschien niet bij hun kerntaak, toch kunnen woningcorporaties hierin optreden. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 16:25:54 | Een opmerking toevoegen

Hiermee vindt u de beste hulp voor eenzame ouderen

Cover interventieprofielen.jpgEenzaamheid aanpakken vraagt altijd maatwerk, ook bij ouderen. Daarvoor is nu een nieuw instrument beschikbaar: de publicatie “Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen”. Is een oudere tijdelijk of chronisch eenzaam, kan en wil de oudere er iets aan doen? De antwoorden op deze vragen leiden tot acht ‘typen’ eenzame ouderen, die telkens andere interventies vragen. Lees de samenvatting van dit mooie instrument van Coalitie Erbij Rotterdam, prof. [Meer weten…]

Hugo van den Beld - 10:36:55 | Een opmerking toevoegen

26.02.2020

LHBTI-doelgroep en eenzaamheid: dit zijn de feiten

LHBTI.jpgLHBTI-ers zijn vaker eenzaam dan hun leeftijdsgenoten. Daarmee vormen ze een risicogroep die extra aandacht verdient bij de aanpak van eenzaamheid. Op deze pagina zetten we alle feiten op een rij: over wie gaat het, hoe vaak komt het voor, wat zijn de oorzaken en vooral: wat kunnen we doen om eenzaamheid bij de homo-lesbische doelgroep te voorkomen of tegen te gaan? 

Wat zijn uw ervaringen? Deel ze via een reactie onder dit bericht.

Hugo van den Beld - 18:28:12 | Een opmerking toevoegen

16.02.2020

Kosteloze leerbijeenkomst: bereiken van eenzame mensen

Bereiken.jpgMovisie heeft de inschrijving geopend voor een kosteloze leerbijeenkomst over het bereiken van eenzame mensen op donderdag 2 april 2020 van 14-17 uur in Utrecht. Centrale vraag is: “Hoe kun je binnen een gemeente het vraagstuk van eenzaamheid op zo’n manier aanpakken dat de mensen om wie het gaat daadwerkelijk bereikt worden én zich ondersteund voelen bij het duurzaam verbeteren van hun situatie?”

Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel aanmelden is aan te bevelen. Kijk hier voor alle informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.

Hugo van den Beld - 19:50:01 | Een opmerking toevoegen

Opbellen
E-mail