17.01.2020

Nieuws van het ministerie: het gaat goed, meer geld en instrumenten

VWS logo.pngDe aanpak van eenzaamheid in Nederland wordt sinds 2018 ondersteund door het landelijke Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. De minister van VWS informeert de Tweede Kamer regelmatig over de voortgang. Dat deed hij ook op 15 januari 2020 in een voortgangsrapportage met vijf bijlagen. Aanpakeenzaamheid.nl heeft alles doorgenomen en geeft u hier in één overzicht alle zaken die voor de lokale praktijk relevant zijn.

Algemeen: groeiende beweging
De minister geeft aan dat de beweging om eenzaamheid aan te pakken in Nederland groeit. Duizenden mensen en organisaties zijn actief, het thema is stevig op de maatschappelijke agenda gekomen en kennis wordt actief gedeeld. Tweederde van alle gemeenten geeft eenzaamheid aandacht in het collegeprogramma en 126 gemeenten zijn verbonden aan het programma Eén tegen eenzaamheid. De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid kent meer dan 100 deelnemers. Er is een mooie infographic gemaakt met de belangrijkste feiten; zie ook de afbeelding hieronder. 
Infographic Een tegen eenzaamheid januari 2020.png
Inzet zestien gemeenten
Eén bijlagen is een nauwkeurige rapportage over de inzet van zestien gemeenten tegen eenzaamheid. Het toont de diversiteit van de inzet aan, maar ook overeenkomsten. Zo zijn meerdere gemeenten bezig met publiekscampagnes, trainingen en seniorentablet De Compaan. In dit aparte artikel van Aanpakeenzaamheid.nl staat een compleet overzicht van de inzet van de verschillende gemeenten, voor inspiratie en informatie.

Te verwachten
Het Ministerie van VWS geeft in de stukken een terugblik, conclusies en aanbevelingen. Voor de praktijk heb ik drie punten genoteerd die goed zijn om alvast te weten en naar uit te kijken:
1. Subsidies: voor de zomer van dit jaar komt er via ZonMw een nieuwe subsidiemogelijkheid rond eenzaamheid, ook gericht op de verbinding met landelijke initiatieven. 
2. Er komt een checklist om de kwaliteit van cursussen en trainingen op het gebied van eenzaamheid te beoordelen.
3. Er komt een handreiking monitoring en evaluatie van de aanpak van eenzaamheid.

Tot slot
Wat vindt u van deze informatie van VWS? Kent u nog andere concrete plannen, of hebt u wensen? Laat ze hieronder achter in een bericht.

Hugo van den Beld - 10:49:37 | Een opmerking toevoegen