Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Nieuws en inspiratie over de aanpak van eenzaamheid

Hier leest u relevant nieuws over de aanpak van eenzaamheid. Hebt u nieuwstips, of wilt u zelf eens een inspiratie- of nieuwsbericht schrijven? Stuur me gerust een bericht. U kunt u hier abonneren op de nieuwsbrief. Alle eerdere nieuwsbrieven vindt u hier.


12.07.2019

Zo pakt Rotterdam eenzaamheid aan

Rotterdamlogo.gif
Verbetering van huisbezoeken, inzetten van een Meldpunt en veel doen met kennis. Met deze specifieke zaken wil de gemeente de eenzaamheid in de stad verminderen.

Hugo de Jonge aan de basis
U kent hem wel: Hugo de Jonge. De minister van VWS, die het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid heeft gestart. Hij heeft dat programma neergezet vanuit zijn eerdere ervaringen als wethouder van Rotterdam. Het nieuwe college bouwt voort op de basis die Hugo de Jonge in Rotterdam heeft gelegd.

Onaanvaardbaar
De nieuwe aanpak van eenzaamheid in Rotterdam bouwt voort op resultaten en ervaringen van de afgelopen college-periode. Het Uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder&Wijzer van 10 juli 2019 geeft aan dat de eenzaamheid onder ouderen tussen 2012 en 2016 is gedaald van 56% naar 53%. Het huidige college vindt de eenzaamheid nog steeds “onaanvaardbaar hoog”. Het nieuwe plan wil tot 2021 nog eens 3% minder eenzaamheid bij 65-plussers realiseren, tot 50%. Dit is zelfs een Collegetarget, waarop het college wordt afgerekend.

Aanpak eenzaamheid
Het programma noemt drie onderdelen bij de doorontwikkeling van de aanpak van eenzaamheid. De huisbezoeken aan 75+ers worden verbeterd. Ook wordt het Meldpunt Isolement voor inwoners opengesteld. En wordt er ingezet op het ontwikkelen en verspreiden van kennis rond (de aanpak van) eenzaamheid. De Coalitie Erbij Rotterdam krijgt hierbij een belangrijke rol.

En meer
Naast de directe zaken (huisbezoeken en meldpunt) kent het plan nog veel meer initiatieven die eenzaamheid kunnen tegengaan. Denk aan betere informatievoorziening en een beter beweegaanbod, het vergroten van bewustwording dat ouderen er toe doen, projecten voor jong en oud, het versterken van gemeenschappen voor ouderen en digitale vaardigheden, aandacht voor zingeving en het stimuleren van woongemeenschappen voor ouderen.

Tot slot
Het lijkt me een mooi en divers plan. Het resultaat hangt uiteraard af van de effectieve uitvoering. Maar als het de vorige collegeperiode gelukt is, waarom zou het dit keer niet lukken?

Wat vindt u van het plan? Hebt u aanvullende ideeën of suggesties? Laat het hieronder weten.

Hugo van den Beld - 11:52:15 | Een opmerking toevoegen

Opbellen
E-mail