Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Wij helpen u met kwaliteit voor uw aanpak van eenzaamheid. Bijvoorbeeld als gesprekspartner, als projectmanager of als kwartiermaker. Maar ook om uw aanpak te evalueren, kennis te ontwikkelen en bijeenkomsten te organiseren. Met maar één doel: eenzaamheid effectief en duurzaam helpen te voorkomen en tegen te gaan, bij zoveel mogelijk mensen.


Mijn aanbod: kwaliteit in eenzaamheid

Even kennismaken: sinds 2014 ben ik actief  met 'eenzaamheid'; ik heb meer dan dertig jaar ervaring in het sociale domein. Ook ben ik auteur van meerdere handreikingen rond eenzaamheid en momenteel één van de adviseurs van het VWS-programma Eén tegen eenzaamheid. Met mij haalt u een ervaren en inspirerende adviseur, projectmanager en coach in huis. Altijd erop gericht om van 'idee naar resultaat' te komen. Kijk ook op mijn LinkedIn-profiel of mijn website.

U kunt mij in de volle breedte inschakelen bij de lokale aanpak van eenzaamheid.

Oriëntatie en begeleiding

 • gesprekspartner: ik ben eenmalig of structureel gesprekspartner voor de wethouder en/of beleids- of programma-ambtenaar, om op die manier actief mee te denken over de aanpak, voortgang en resultaten van de eenzaamheidsbestrijding. Dit kan zowel persoonlijk als digitaal, via bijvoorbeeld Skype, FaceTime of Whatsapp-video;
 • coaching: ik begeleid mensen om via inzicht tot effectief gedrag te komen dat nodig is bij de aanpak van eenzaamheid;
 • organisatie-ontwikkeling: ik inspireer en ondersteun organisaties om hun eenzaamheidsaanbod op een hoger plan te krijgen;

Realisatie

 • kwartiermaker, projectmanager: ik help u om snel op vlieghoogte te komen, zodat uw gemeente of organisatie voortvarend en effectief eenzaamheid kunt voorkomen en tegengaan;
 • beleidsondersteuning: ik help u om snel en goed tot een effectief lokaal eenzaamheidsprogramma te komen, samen met interne en externe partijen. Van ontwikkelaar tot begeleider en/of penvoerder;
 • netwerkmanagement: ik help u om de lokale samenwerking tussen partijen vorm te geven en tot een effectieve werkwijze te komen;

Evaluatie

 • quickscan: ik licht uw lokale aanpak van eenzaamheid op onafhankelijke en gestructureerde wijze door en kom met een advies voor verbetering;
 • second opinion: ik lees en denk met uw plannen mee en vorm mij een onafhankelijk en deskundig oordeel over uw voornemens;
 • audit: ik zorg voor een systematisch onderzoek naar het functioneren van de lokale aanpak van eenzaamheid;

Kennisontwikkeling

 • verdieping: mijn kennis en relaties zet ik in om snel en degelijk inzicht te krijgen in mogelijkheden en alternatieven. Denk aan vergelijkend inzicht rond soorten interventies, manieren om te monitoren en te evalueren of innovatieve aanpakken;
 • intervisie en uitwisseling: ik organiseer groepsbijeenkomsten om van elkaar te leren. Dit kan via eenmalige of periodieke bijeenkomsten of werkbezoeken

Overig

 • evenementontwikkeling: ik ondersteun u om inspirerende, effectieve bijeenkomsten met impact te organiseren om mensen en organisaties in beweging te krijgen en te houden bij de aanpak van eenzaamheid;
 • dagvoorzitter: inspirerend én deskundig kan ik uw eenzaamheidsbijeenkomsten voorzitten en begeleiden;
 • spreker: ik presenteer en bespreek de lokale aanpak van eenzaamheid, aansluitend op de situatie in uw gemeente;
 • deskundige: beschikbaar voor interviews en/of bron voor verwijzing voor artikelen of reportages.

 

Als lid van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs hebt u extra zekerheid als u mij inschakelt. Mijn lidmaatschap van deze beroepsvereniging staat garant voor deskundige, betrouwbare, zorgvuldige en professioneel onafhankelijke inzet.

Opbellen
E-mail