Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Deze mensen kunnen eenzaamheid goed signaleren

Uiteraard kan elke inwoner eenzaamheid signaleren bij andere mensen. Maar sommige mensen kunnen hierin een extra rol in hebben, omdat zij vanuit hun functie of rol mensen die eenzaam (kunnen) zijn vaker of gericht ontmoeten. Maak daarvoor gebruik van onderstaand overzicht. Aanvullingen of correcties? Geef ze alstublieft aan me door.

 

 • Apotheken
 • Bezorgers weekbladen
 • Buurt- en wijkverenigingen (bestuursleden, vrijwilligers) en andere organisaties van of voor burgers
 • Chauffeurs en begeleiders van buurtbussen, Valys en aanvullend vervoer
 • Dierenartsen
 • Diëtisten
 • Exploitanten, en hun medewerkers, van gokautomaten, casino's, game- en arcadehallen
 • Fysiotherapeuten
 • Gemeentelijke handhavers
 • Huisartsen
 • Huismeesters
 • Huisvuilinzamelaars
 • Kappers
 • (Klasse)mentoren en vertrouwenspersonen op scholen
 • Leden van wijkteams
 • Medewerkers van wijk- en buurtrestaurants
 • Medewerkers van wijk- en buurtcentra
 • Opticiën/audiciën
 • Overige (para)medische functionarissen
 • Pastoraal werkers, ouderlingen van kerken, wijkpastoraat en andere geloofsgemeenschappen
 • Pedicures
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Psychologen, psychiaters en psychosociale medewerkers
 • Sociaal werkers / welzijnswerkers / maatschappelijk werkers
 • Sportdocenten, trainers en coaches
 • Studiebegeleiders op scholen
 • Supermarktmanagers en -medewerkers
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Vrijwilligers van bezoekdiensten, zoals ouderenbonden
 • Wijkagenten

Vraag: zijn al deze mensen in uw gemeente (goed) geschoold om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken? En is het aantrekkelijk en makkelijk gemaakt om eenzaamheid te melden?

Opbellen
E-mail