Deze mensen kunnen eenzaamheid goed signaleren

Uiteraard kan elke inwoner eenzaamheid signaleren bij andere mensen. Maar sommige mensen kunnen hierin een extra rol in hebben, omdat zij vanuit hun functie of rol mensen die eenzaam (kunnen) zijn vaker, gericht of op bijzondere momenten ontmoeten. Maak daarvoor gebruik van onderstaand overzicht. Aanvullingen of correcties? Geef ze alstublieft aan me door.

 • Apotheken
 • Bankmedewerkers
 • Begrafenisondernemers
 • Bezorgers (weekbladen en anderen die vaker langskomen)
 • Buurt- en wijkverenigingen (bestuursleden, vrijwilligers) en andere organisaties van of voor burgers
 • Chauffeurs en begeleiders van buurtbussen, Valys en aanvullend vervoer
 • Deurwaarders
 • Dierenartsen
 • Diëtisten
 • Exploitanten, en hun medewerkers, van gokautomaten, casino’s, game- en arcadehallen
 • Fysiotherapeuten
 • Gemeentelijke handhavers
 • Huisartsen
 • Huismeesters
 • Huisvuilinzamelaars
 • Kappers
 • (Klasse)mentoren en vertrouwenspersonen op scholen
 • Leden van wijkteams
 • Medewerkers van detailhandel waar mensen vaker komen
 • Medewerkers van wijk- en buurtrestaurants
 • Medewerkers van wijk- en buurtcentra
 • Notarissen
 • Opticiën/audiciën/hulpmiddelenwinkels
 • Overige (para)medische functionarissen
 • Pastoraal en diaconaal werkers, ouderlingen van kerken, predikanten, pastores, wijkpastoraat en andere geloofsgemeenschappen
 • Pedicures
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Psychologen, psychiaters en psychosociale medewerkers
 • Sociaal werkers / welzijnswerkers / maatschappelijk werkers
 • Sportdocenten, trainers en coaches
 • Studiebegeleiders op scholen
 • Supermarktmanagers en -medewerkers
 • Thuiszorgmedewerkers
 • Vrijwilligers van bezoekdiensten, zoals ouderenbonden
 • Wijkagenten
 • Wijkverpleegkundigen
 • Wmo-consultenten

Vraag: zijn al deze mensen in uw gemeente (goed) geschoold om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken? En is het aantrekkelijk en makkelijk gemaakt om eenzaamheid te melden?

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!