Aanpak eenzaamheid.nl
één plek, alle informatie

Verantwoording

De informatie op deze website is gebaseerd op tientallen jaren professionele ervaring in het sociaal domein, waarvan meer dan vijf jaar intensief rond ‘eenzaamheid’. Zo ben ik sinds 2018 adviseur voor het VWS-programma ‘Een tegen eenzaamheid‘ en auteur van de landelijke Handreiking lokale aanpak van eenzaamheid. Ik ondersteun verschillende gemeenten bij hun aanpak van eenzaamheid, en ben actief lid van een ondernemersnetwerk tegen eenzaamheid. Vanuit deze positie volg ik alle nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En kan ik u op deze pagina de beste, meest relevante selectie bieden, gebaseerd op betrouwbare bronnen en professionele kennis. Tenzij anders aangegeven, geef ik op deze website uitsluitend mijn professionele mening.

Opbellen
E-mail