Dit wil úw politieke partij doen tegen eenzaamheid!

door | mrt 9, 2021 | nieuws

De verkiezingen komen nu echt dichtbij. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht is het hoog tijd om de aanpak van eenzaamheid per partij onder de loep te nemen. Wat zeggen partijen erover in hun verkiezingsprogramma? En wat willen ze de komende jaren gaan doen tegen eenzaamheid? U leest het in dit artikel.

 

Verantwoording

Dit bericht is tot stand gekomen op basis van bureauonderzoek naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, exclusief eenpersoonsfracties. Elk programma is doorzocht op het onderwerp ‘eenzaamheid’ en bijpassende voorstellen. Partijen staan genoemd in volgorde van zetelaantal.

VVD

Het woord ‘eenzaamheid’ komt één keer aan bod in het verkiezingsprogramma. Het plan van deze partij is om de komende jaren het aanbod van sport en bewegen te vergroten voor senioren. Vooral het sociale aspect van een sportvereniging kan er toe leiden dat de eenzaamheid wordt teruggedrongen onder ouderen.

 

PVV

In het verkiezingsprogramma van de PVV wordt niet gesproken over eenzaamheid.

 

CDA

Het CDA noemt het woord ‘eenzaamheid’ vijf keer in haar programma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren en ouderen.

  • Jongeren: het CDA vindt het belangrijk dat jongeren ontmoetingen hebben buiten hun eigen ‘bubbel’. Met die reden worden lokale initiatieven, die zorg voor jongeren als intentie hebben en dat realiseren door sport, onderwijs of sectoren die daaraan verbonden zijn, gestimuleerd.
  • Ouderen: de eenzaamheid onder ouderen wordt tegengegaan op verschillende manieren:
  • Het Actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’ voortzetten.
  • Initiatieven stimuleren die gerelateerd zijn aan de nationale (maatschappelijke) diensttijd voor jongeren.
  • Meer ruimte creëren voor de combinatie van zorg en wonen voor ouderen.

 

D66

In het verkiezingsprogramma van D66 wordt het woord eenzaamheid één keer genoemd als voorbeeld van maatschappelijke problemen. In dit document wordt er geen specifieke aandacht geschonken aan het voorkomen van eenzaamheid.

 

GroenLinks

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt niet gesproken over eenzaamheid.

 

SP

In het verkiezingsprogramma van de SP wordt niet gesproken over eenzaamheid.

 

PvdA

Het woord ‘eenzaamheid’ wordt één keer genoemd in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Er wordt gesteld dat er aandacht nodig is voor eenzaamheid onder ouderen.

 

ChristenUnie

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wordt het woord ‘eenzaamheid’ negen keer genoemd. De ChristenUnie wil zorgzame gemeenschappen (zoals een burennetwerk of een zorgzaam dorp) versterken. Om dat waar te maken moet er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld worden. Dit geld kan door gemeenten naar eigen inzicht besteed worden. Ook komen er leefbaarheidsfondsen en subsidies beschikbaar om lokale initiatieven met betrekking tot dit thema te ondersteunen.

Daarnaast wordt het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’ voortgezet. Per gemeente moet er een lokale aanpak tegen eenzaamheid komen. Deze aanpak wordt ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers en organisaties. Om eenzaamheid onder mensen met een beperking tegen te gaan moet ervoor gezorgd worden dat deze groep mensen overal mee kan doen. Dit komt neer op het toegankelijk maken van bijvoorbeeld scholen of speelplekken.

 

PvdD

De Partij voor de Dieren noemt het woord ‘eenzaamheid’ één keer in het programma en wil eenzaamheid onder ouderen voorkomen door gemeenten en zorgkantoren middelen te bieden om een goed leefklimaat te creëren en activiteiten voor ouderen te realiseren.

 

50PLUS

Het woord ‘eenzaamheid’ staat twee keer in het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Eenzaamheid moet worden tegengegaan door gemeenten beleid te laten maken dat zorgt voor leefbare wijken. Sociaal isolement en eenzaamheid moeten in die wijken voorkomen worden. Voor eenzame ouderen komt een gratis tablet beschikbaar inclusief cursussen om te leren omgaan met de tablet.

 

SGP

Zes keer komt eenzaamheid aan bod in het verkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

  • De zorgdruk neemt toe. Daarom wil de SGP dat er beleid wordt gemaakt dat positief is voor gezinnen. Als die de mogelijkheid krijgen om voor ouderen te zorgen werkt dat tegen eenzaamheid onder ouderen.
  • De overheid moet investeren in niet-digitale oplossingsrichtingen; digitale innovatie is gericht op het individu en verhoogt het risico op eenzaamheid.
  • Armoede leidt onder andere tot eenzaamheid. De SGP wil dat gemeenten een actieve opstelling aannemen en bijvoorbeeld mensen helpen om hun schulden weg te werken.
  • De overheid moet zorgen voor een eerlijke koopkrachtverdeling.

 

DENK

DENK noemt ‘eenzaamheid’ één keer in het verkiezingsprogramma. DENK gaat in het verkiezingsprogramma niet specifiek in op de aanpak van eenzaamheid.

 

Forum voor Democratie

De term ‘eenzaamheid’ komt twee keer voor in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie. FvD wil lokale vrijwilligersprojecten om eenzame ouderen te ondersteunen en herwaardering voor ouderen.

 

In overzicht

PartijAantal keren dat ‘eenzaamheid’ genoemd wordt
VVD1
PVV0
CDA5
D661
Groenlinks0
SP0
PvdA1
ChristenUnie0
PvdD0
50PLUS2
SGP6
DENK1
Forum voor Democratie2

 

Conclusie

Afgaand op de inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s lijkt het thema eenzaamheid vooral een ‘christelijke’ aangelegenheid: bij alle christelijke partijen komt het onderwerp bovengemiddeld vaak aan bod. Gelukkig hebben, op drie na, alle andere partijen ook oog voor het onderwerp. Dat zou voldoende mogelijkheid moeten bieden om ook onder een nieuw kabinet actief te investeren in de aanpak van eenzaamheid. Want die verdient het.

Informatie

Publicatiedatum 10 februari 2021
Laatste aanpassing 9 maart 2021
Onderwerpen Verkiezingsprogramma

0 reacties

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!