Keuzes maken met Wegwijseenzaamheid.nl

Eenzaamheid is een complex en groot onderwerp. Keuzes maken en prioriteiten stellen kunnen dan goed helpen, vooral als de beschikbare menskracht en middelen beperkt zijn. Daarvoor kunt u nu de mooie Movisie-tool Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl gebruiken.  Lees hier in één overzicht hoe de nieuwe tool werkt, maar gebruik de tool ook vooral op uw computer, tablet of smartphone > hij is ervoor gemaakt om altijd en overal bij de hand te hebben.

Algemeen

Als u in uw gemeente eenzaamheid effectief wilt aanpakken, dan is het belangrijk om samenhangend en gelijktijdig aan de zes bouwstenen te werken. Wilt u verder keuzes maken, dan kunt u zich bijvoorbeeld richten op specifieke doelgroepen, zoals jongeren, migranten, mantelzorgers of laaggeletterden. Ook kunt u ervoor kiezen om de aanpak te richten op bepaalde wijken, buurten of kernen van uw gemeente. Tot slot kunt u kiezen om uw aanpak te richten op mensen met een bepaalde mate van eenzaamheid: van mensen die nog niet eenzaam zijn tot mensen die ernstig eenzaam zijn. Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl helpt bij de laatstgenoemde manier om focus aan te brengen. 

Vier groepen

Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl reikt vier groepen aan waarop u uw aanpak kunt richten. Elke groep gaat over mensen met een andere mate van eenzaamheid:

 1. Mensen die niet eenzaam zijn.
 2. Mensen die een verhoogd risico op eenzaamheid hebben.
 3. Mensen met lichte tot matige eenzaamheid.
 4. Mensen met ernstige eenzaamheid.

De tool geeft per groep een omschrijving en noemt activiteiten en voorbeelden waarmee de aanpak van eenzaamheid vorm kan krijgen. 

1. Preventie van eenzaamheid

Wilt u zich richten op het voorkomen van eenzaamheid? Dan noemt Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl de volgende activiteiten waar u op kunt inzetten:

 • Versterken sociale vaardigheden, via vooral het aanbieden van trainingen.
 • Versterken van het sociale netwerk, verwijzend naar de publicatie Aan de slag met sociale netwerken.
 • Gastvrij maken van dorp en wijk, verwijzend naar de publicatie Een buurt voor iedereen.
 • Sociaal bouwen en inrichten, door leeftijdsbestendig bouwen, ruimte voor ontmoeting, aandacht voor sociale veiligheid en moderne vormen van gemeenschappelijk wonen.
 • Taboe op eenzaamheid doorbreken, op kleine of grote schaal, door bijvoorbeeld publiekscampagnes.

2. Verhoogd risico op eenzaamheid

Sommige mensen en situaties geven een hoger risico om te vereenzamen. Als u zich hierop wilt richten, dan noemt Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl de volgende activiteiten:

 • Bewustwording van de impact van ‘life events’, via bijvoorbeeld documentaires.
 • Versterken sociale vaardigheden, via het aanbieden van trainingen.
 • Bevorderen van sociale steun, via bijvoorbeeld lotgenotencontact, ontmoetingscentra of Eigen Kracht Conferenties.
 • Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, via trainingen voor vrijwilligers en professionals.
 • Passende ondersteuning bieden, aansluitend bij de specifieke risicofactoren en de betreffende persoon. 
 • Stigma’s doorbreken, verwijzend naar de infographic om sociale uitsluiting te herkennen en te doorbreken.

3. Lichte tot matige eenzaamheid

Mensen die te maken hebben met lichte tot matige eenzaamheid, kunnen volgens de tool baat hebben bij de volgende soorten activiteiten:

 • Het doorbreken van negatieve denkpatronen, vooral via therapie.
 • Verbeteren van sociale vaardigheden, via trainingen.
 • Het bieden van praktische ondersteuning, als eerste stap bij het verminderen van eenzaamheid. Denk aan hulp bij de financiën, vervoer en warm doorverwijzen.
 • Het faciliteren van betekenisvol contact, zoals via maatjesprojecten, bezoekdiensten en lotgenotencontact.
 • Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden, vooral als de doelgroep betrokken is bij het initiatief en de activiteiten minimaal vijf maanden duren met regelmatige deelname.
 • Het helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol, vooral die als werknemer of vrijwilligers. Zodat een beroep wordt gedaan op de talenten van mensen.
 • Het helpen vinden van afleiding, door bezigheden die mensen graag verrichten.

4. Ernstige eenzaamheid

Voor mensen die ernstig eenzaam zijn, zijn de volgende activiteiten nuttig:

 • Regelmatig contact houden, om het vertrouwen in formele en informele hulpverleners te hervinden.
 • Organiseren van achtervang, zodat iemand beschikbaar is voor het geval van nood.
 • Passende en integrale ondersteuning, door deskundige medewerkers, passend bij de verwevenheid van problemen.
 • Doorbreken van stigmatisering, door bijvoorbeeld documentaires of campagnes, zodat deze mensen niet uitgesloten worden op basis van hun situatie.

 

Tot slot

Wegwijsaanpakeenzaamheid.nl maakt het nu heel gemakkelijk om te weten wát u het beste kunt doen voor verschillende doelgroepen. Hopelijk helpt het u en uw netwerk om goede keuzes te maken en uw lokale aanpak te versterken.

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!