Sport en bewegen zijn belangrijke manieren om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Er is zelfs stimuleringsbudget beschikbaar voor sportverenigingen om mensen te werven. Lees het hier.

 

Twaalf domeinen

Om eenzaamheid tegen te gaan op lokaal niveau zijn maar liefst twaalf domeinen relevant, waaronder ondernemers, kunst en cultuur en geloofsgemeenschappen. Ook sport en bewegen zijn belangrijk.

 

Sport en bewegen

Samen sporten of bewegen is een manier om andere mensen te ontmoeten en om bij een groep te horen. En als mensen fitter zijn, dan zijn ze ook mobieler en kunnen ze makkelijker andere mensen ontmoeten en sociale activiteiten uitvoeren.

 

Subsidie voor sportverenigingen

Het NOC*NSF stelt een zogenaamd ‘stimuleringsbudget‘ beschikbaar voor sportclubs. Dit budget bedraagt maximaal €850 en is onder andere bedoeld om het bereiken van de doelgroep (vraaggericht) en het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod. Het kan dus uitstekend gebruikt worden om meer deelnemers te werven, ook om eenzaamheid te voorkomen.

 

Samen optrekken?

Even een snelle rekensom maken en optimistisch denken? In Nederland bestaan circa 26.000 sportclubs. Er zijn 350 gemeenten. Gemiddeld zijn er per gemeente 74 sportclubs. Als die samenwerken en ze allemaal de maximale subsidie verwerven, dan zou er per gemeente €62.500 beschikbaar zijn om samen nieuwe leden te werven. Natuurlijk zijn dit gemiddelden en zal lang niet iedereen meedoen… Maar het laat in elk geval zien dat u als individuele sportclub óf samen met andere clubs financiële middelen kunt verwerven om actief eenzaamheid tegen te gaan in uw gemeente.

 

Pakt u de handschoen op? Hebt u al ervaringen met deze subsidie? Laat uw ideeën achter in een reactie onder dit bericht.

Informatie

Publicatiedatum05 november 2020
Laatste aanpassing 05 november 2020
BronNOC*NSF
OnderwerpenSportverenigingen, subsidie,
stimuleringsbudget