Acht lessen voor het versterken van wijken en buurten

door | mrt 19, 2020 | nieuws | 0 Reacties

Eenzaamheid voorkomen en tegengaan kan ook door het werken aan de sociale band tussen bewoners van wijken, buurten en dorpen. Daarvoor zijn ontmoetingsplekken en professionals nodig, een gezamenlijk belang en voldoende tijd, geld en continuïteit. Dat zijn enkele lessen uit de nieuwe publicatie van Movisie ‘Wij in de wijk’. Aanpakeenzaamheid.nl zet de lessen hier op een rij, zodat u er snel gebruik van kunt maken.

De publicatie en samenvatting
De online publicatie van Movisie ‘Wij in de wijk’ is op 16 maart 2020 verschenen. De publicatie bespreekt in 68 pagina’s zeven casestudies en komt tot acht voorlopige lessen. Hieronder staan de lessen overzichtelijk gepresenteerd. In twee zinnen samengevat komen ze hier op neer: om de sociale verbinding in wijken en buurten te stimuleren zijn het werken van uit een gezamenlijk belang, ruimtes, menskracht, tijd en geld nodig. Daarnaast is het belangrijk oog te hebben voor ‘kleine’ initiatieven, contacten tussen gelijkgestemden, kinderen en ouderen en contacten buiten bestaande netwerken.

Les 1: Zonder ontmoetingsplekken gaat het niet
Wie verbindingen wil faciliteren en stimuleren heeft ontmoetingsplekken nodig. In het bijzonder in wijken waar relatief veel kwetsbare bewoners wonen met beperkte sociale netwerken en een beperkte actieradius.

Les 2: De aanwezigheid van een ‘opbouwwerker’ is belangrijk
Projecten om de sociale band te versterken hebben baat bij de aanwezigheid van iemand die intensief met bewoners in contact weet te treden, maar ook thuis is in de lokale politieke en professionele systeemwereld. Iemand die zowel de taal van de straat beheerst als de taal van het beleid met zijn procedures en ambtelijke bureaucratie.

Les 3: Neem lichte overbruggende contacten serieus 
Overbruggende contacten, ook al zijn ze licht en zwak, doen ertoe. Echt waardevolle vernieuwende ideeën komen eerder van vage kennissen en personen die verder van je af staan. De omgeving van veel bewoners is vaak homogeen; zij hebben dan juist baat bij contacten buiten hun eigen kring.

Les 4: Kneuterigheid verdient een standbeeld
Door individuele personen verder te helpen, bereik je ook iets groters. De les is dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties niet alleen moeten focussen op bereik en representativiteit, maar juist ook oog moeten hebben voor kleine initiatieven die op het eerste gezicht weinig voorstellen, maar wezenlijk zijn voor een
groepje mensen.

Les 5: Kinderen en opa’s en oma’s verbinden
Intergenerationele projecten stimuleren op effectieve wijze verbinding.

Les 6: Streef gedeeld eigenaarschap na (‘ons project’)
Verbindingsprojecten waarvan bewoners, lokale overheid en maatschappelijke organisaties zich eigenaar voelen, hebben de meeste kans van slagen. Als er tussen alle partijen in meerdere of mindere mate overeenstemming is, dan zorgt dat voor energie en ondernemingszin.

Les 7: Verstoor de aanwezige verbanden niet
Het is belangrijk te accepteren dat mensen graag onder gelijkgestemden willen verkeren. Tot op zekere hoogte hebben we die neiging allemaal. Volledig gescheiden werelden kunnen we ons niet permitteren, maar we moeten ook reëel blijven. Wie zijn ambities om te verbinden koste wat kost wil realiseren, komt zichzelf soms tegen.

Les 8: Let op de achilleshiel van geld, tijd en continuïteit
Samenlevingsopbouw kost geld en tijd en vraagt om een lange adem. Contactlegging kost tijd en continuïteit is essentieel is. Als elke keer de geldkraan dicht gaat, is het risico dat geboekte successen weer verspeeld worden. Zo begint men elke keer weer opnieuw. Bovendien: in het geval van nieuwe initiatieven kost het veel moeite om het vertrouwen bij de bewoners terug te winnen.

Reflectie
Movisie geeft aan later dit jaar een vervolgpublicatie te presenteren met nieuwe casussen en aangescherpte inzichten. Het is helaas niet duidelijk hoe de selectie van de casussen tot stand is gekomen, en in hoeverre de lessen dus representatief zijn. Maar de lessen lijken alleszins reëel; u kunt ze dus gerust gebruiken in uw eigen praktijk. Wat zijn uw ervaringen en inzichten? Deel ze hieronder in een reactie.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!