Er is corona en er is een crisis. Daardoor zijn er ouderen die vereenzamen, terwijl 90% van de 70-plussers moeite heeft om hulp te vragen aan mensen die ze niet kennen. Daarom is er nu een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om in actie te komen. De noodkreet komt van Stichting Alles Voor Mekaar in Heusden. Is dit iets voor uw gemeente?

 

De situatie: eenzame ouderen niet bereikbaar

Alles Voor Mekaar stelt dat het juist in deze moeilijke coronatijd van het allergrootste belang is dat eenzame ouderen goed worden vastgehouden, dat we aandacht aan ze schenken en dat ze geholpen worden waar nodig. Via het programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ hebben de gemeenten de opdracht gekregen om iets te doen aan de bestaande eenzaamheid onder burgers. Ondanks het feit dat gemeenten hun best doen, vaak gebruikmakend van organisaties die zich met ouderen bezighouden, blijken veel kwetsbare, eenzame ouderen op geen enkele manier bereikbaar.

 

De oplossing: alle ouderen telefonisch benaderen

Het voorstel van Alles Voor Mekaar is dat gemeenten alle ouderen van 70 jaar en ouder in hun gemeente traceren en persoonlijk benaderen. Dit kan door gebruik te maken van de Basisregistratie Persoenen. In dat systeem staan alle 70-plussers in een gemeente. Ambtenaren gaan deze mensen bellen aan de hand van vier vragen:

  1. hoe gaat het met u? Hoe is het met uw gezondheid op dit moment?
  2. kunt u ergens hulp bij gebruiken?
  3. als de situatie de komende weken verandert en u hulp nodig heeft of een luisterend oor kunt u bellen met …………
  4. hoe vond u het dat wij u belden? Vindt u het goed dat we wellicht nog eens bellen?

 

Privacybescherming is geregeld

Het Plan van aanpak van Alles Voor Mekaar zorgt voor bescherming van privacy. Daarin staat onder andere dat bellende ambtenaren hun eigen mobiele telefoon inleveren, zodat er geen foto’s van bellijsten gemaakt worden. Er wordt alleen gewerkt met papieren lijsten, om na gebruik te vernietigen. En niemand neemt iets mij bij het verlaten van het gebouw waarvandaan gebeld wordt.

 

Wat vindt u?

Maakt de huidige coronacrisis deze bijzondere actie gewenst of noodzakelijk? Bent u van plan dit op te pakken, of hebt u het al gedaan? We zijn benieuwd naar uw ideeën en ervaringen. Die kunt u onder dit bericht delen.

Informatie

Publicatiedatum 26 mei 2020 2020
Laatste aanpassing  26 mei 2020
Bron Gemeente.nu
Onderwerpen nieuws, signaleren, gemeenten