In deze tijd blijven we allemaal zo veel mogelijk thuis. Dat geldt vaak ook voor sociale hulpverleners, die telefonisch of digitaal contact met cliënten onderhouden. Maar dat is voor de meest kwetsbare ouderen en andere groepen niet altijd een goede vervanging. Maak daarom gebruik van deze inzichten, ontleed aan de publicatie Sociaal werk voor ouderen tijdens corona; praktisch intercollegiaal advies bij het uitwerken van zeven kerndiensten (zie ook dit bericht).

 

Voor wie?

Telefonisch en digitaal contact is vaak onvoldoende voor mensen met gehoorproblemen, alleenwonenden met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met lichte verstandelijke beperkingen en bepaalde psychiatrische aandoeningen. Ook situaties waar intensief mantelzorg wordt verleend kunnen om face-to-facecontact vragen.

Het mag en het kan

Het is belangrijk om te weten dat het toch mogelijk is om als hulpverlener ‘gewoon’ contact te hebben. Dat kan als de hulpverlener en de cliënt niet ziek zijn en zij anderhalve meter afstand in acht nemen. Om risico’s verder te beperken, heeft afspreken in de buitenlucht de voorkeur. Er zijn kennelijk organisaties die face-to-facecontacten verbieden, maar dat is niet volgens de RIVM-richtlijnen. Dit vraagt wellicht om ‘praktisch ongehoorzame’ hulpverleners.

Hulpmiddel

Lector Bauke Koekkoek heeft een Afwegingskader gemaakt om wel of geen face-to-face contact te hebben. Met de opmerking erbij: het is slechts een hulpmiddel om niet vanzelfsprekend te verzanden in ‘dan maar geen face-to-face-contact’ en het advies: blijf vooral zelf nadenken.

Eigen afweging

Hulpverleners mogen zich niet gedwongen worden om op huisbezoek te gaan. Ze mogen zelf een eigen afweging maken. Redenen om niet op huisbezoek te gaan zijn bijvoorbeeld eigen gezondheidsproblemen, privécontact met ouderen, een partner die in de zorg werkt of angst om het virus op te lopen.

Informatie

Publicatiedatum 15 april 2020
Laatste aanpassing   17 april 2020
Bron Sociaal werk voor ouderen tijdens corona; praktisch intercollegiaal advies bij het uitwerken van zeven kerndiensten; LinkedIn
Onderwerpen  sociaal werk, corona