Een nieuw kennisdossier toont de effecten van kunst en cultuur op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Praktische praatplaten, gesprekscanvassen en informatie over samenwerking, voorbeelden en financiering zijn andere onderdelen van het dossier. Maak kennis met een nieuw waardevol instrument.

 

Van grote betekenis

Kunst en cultuur dragen bij aan een betere kwaliteit van leven. Dat is belangrijk bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Toch is het niet altijd eenvoudig om het nut van kunst en cultuur voor het voetlicht te brengen. Daar kan het nieuwe kennisdossier Cultuur en eenzaamheid van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst bij helpen.

 

Voorbeelden

Hoe werken kunst en cultuur in de praktijk tegen eenzaamheid? Bijvoorbeeld door samen naar een voorstelling te gaan. Of samen een theater- of dansvoorstelling te maken. Ook bespreken sommige voorstellingen intieme onderwerpen, zoals ‘mensen om je heen hebben maar je toch alleen voelen’. En wat te denken van Dansen op Recept: wekelijks dansen door mensen met Parkinson (zelfs online!).

 

Praatplaten voor vier doelgroepen

Samenwerking is essentieel bij de lokale aanpak van eenzaamheid met kunst en cultuur. Belangrijke partijen zijn gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en kunst- en cultuurinstellingen. Voor elk van deze doelgroepen is een zogenaamde praatplaat met gesprekscanvas beschikbaar. Inhoudelijk zijn de praatplaten gelijk en tonen ze de effecten en gespreksonderwerpen.

 

Praatplaat gemeenten

 

Krachtige effecten

De praatplaten laten zien welke krachtige effecten kunst en cultuur kunnen hebben. Ze kunnen:

 • de kwaliteit van leven verhogen;
 • het taboe op eenzaamheid doorbreken;
 • mensen zingeving laten ervaren;
 • mensen laten mee-maken en meedoen;
 • mensen in beweging laten komen;
 • en talenten van mensen laten ontwikkelen.

 

Praatplaat gemeenten

 

 

Gespreksonderwerpen

Het gesprekscanvas is een overzicht met onderwerpen waarover samenwerkende partijen kunnen spreken als ze kunst en cultuur willen inzetten tegen eenzaamheid:

 • mensen en rollen: wie zijn er bij betrokken vanuit welke rol?;
 • wat willen partijen ontwikkelen en realiseren?;
 • wat is ieders motivatie?;
 • welke doelen streven partijen na?;
 • welke kennis en middelen brengen partijen in?;
 • welke resultaten en impact worden nagestreefd?;
 • welke afspraken maken partijen?

 

Financiering

Het dossier toont suggesties om aan geld te komen. De suggesties zijn praktisch en op maat gemaakt voor gemeenten, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Meer lezen

Tot slot toont het dossier de belangrijkste bronnen voor verdere verdieping, o.a. de handreiking ‘Kom erbij! Met kunst en cultuur’.

Hoe helpt het nieuwe dossier u om kunst en cultuur in te zetten tegen eenzaamheid? Hebt u nog andere ervaringen of suggesties? Laat ze hieronder achter in een bericht.

Informatie

Publicatiedatum01 oktober 2020
Laatste aanpassing01 oktober 2020
BronLandelijk Kennisinstituut voor
Cultuureducatie en Amateurkunst
OnderwerpenPraatplaat, gesprekscanvas,
kunst en cultuur