Betere interventies voor ouderen met een lage SES? Zo doet u dat.

door | apr 20, 2021 | nieuws | 0 Reacties

Ouderen met een lage opleiding, weinig inkomen en/of een migratieachtergrond zijn vaker eenzaam. Tegelijkertijd maken ze minder gebruik van eenzaamheidsinterventies dan andere groepen. Een nieuwe publicatie met zes werkzame elementen kan hierbij helpen.

 

Meer eenzaamheid

Onlangs publiceerde Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, de publicatie Eenzaamheidsinterventies; gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. De auteurs geven aan dat mensen met een lagere sociaal-economische status (ses) een hoger risico hebben op eenzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen met een migratie-achtergrond. Oorzaken zijn onder andere minder financiële middelen, taalachterstand of minder verbinding met de Nederlandse samenleving of de eigen groep. Kijk voor meer informatie ook in ons dossier over migrantenouderen.

 

Beter aansluiten

Om eenzaamheid te voorkomen, te verminderen of tegen te gaan, is het belangrijk om interventies te laten aansluiten bij de achtergronden van de doelgroep en het type van iemands eenzaamheidsgevoelen. Dat is voor mensen met een lagere ses en/of migratie-achtergrond extra belangrijk, want zij zijn vaker eenzaam en maken minder gebruik van interventies. De auteurs hebben daarom zes ‘werkzame elementen’ gevonden die hierbij kunnen helpen.

 

Zes werkzame elementen

Dit zijn de zes werkzame elementen:

  1. Betrek de doelgroep in alle fasen van de interventieontwikkeling. Hiermee kunt u beter aansluiten bij de achtergronden en de soort eenzaamheidsgevoelens van de doelgroep. Denk ook aan de sociale normen, dagelijkse zorgen en de leefsituatie van de mensen voor wie de interventie is bedoeld.
  2. Versterk het zelfvertrouwen van de deelnemers. Het gaat in het bijzonder om vaardigheden om positief te denken en negatieve gedachten om te zetten in positieve of bevorderende gedachten.
  3. Sluit aan op de leefwereld van de deelnemers. Door de aanpak te combineren of door te starten met het verbeteren van andere omstandigheden houd je rekening met de leefomgeving en dit vergroot de kans op het effectief zijn van de eenzaamheidsinterventie.
  4. Zorg voor passende werving. Dit kan onder andere via plekken waar de doelgroep komt, persoonlijk contact, sleutelfiguren en ondersteunende flyers in begrijpelijke taal met goede informatie en persoonlijke beelden.
  5. Versterk de toegankelijkheid voor deze groep. Denk hierbij aan onder andere een goede locatie, betaalbaarheid, persoonlijk contact en een gezellige en veilige sfeer.
  6. Gebruik begrijpelijk materiaal: bied lesmateriaal in begrijpelijke taal, of laat dit achterwege als deelnemers niet kunnen lezen of schrijven.

 

Reflectie

Het is mooi dat er extra aandacht is voor een doelgroep die vaker eenzaam is en minder gebruik maakt van interventies. De publicatie kan zeker helpen, dus lees hem vooral helemaal. Zoals de auteurs ook zelf aangeven, is deze publicatie een aanvulling op andere dossiers. Ik denk daarbij aan het Wat werkt dossier van Movisie en de zeven werkzame elementen van Tamara Bouwman en Theo van Tilburg. Kijk ook naar de subsidiechecklist van Aanpakeenzaamheid.nl, die kan helpen uw aanpak effectief te maken.

Herkent u de elementen van Pharos? Hoe past u ze toe, heeft u nog andere suggesties om mensen met een lage ses en/of migratieachtergrond te ondersteunen bij eenzaamheid? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

 

Informatie

Publicatiedatum 20 april 2021
Laatste aanpassing  20 april 2021
Bron
Onderwerpen Interventies lagere sociaal-economische status (ses)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!