€ 200 miljoen voor sociaal noodpakket

door | mrt 26, 2021 | nieuws | 2 reacties

Op 12 februari 2021 is door het kabinet een ‘sociaal noodpakket‘ aangekondigd met een waarde van €200 mln. We hebben er even op moeten wachten, maar via de VNG is toegelicht hoe deze gelden besteed kunnen worden. In deze nieuwsalert geven wij u de belangrijkste informatie en links naar de bronnen.

Aanleiding voor het pakket is uiteraard de coronacrisis, die een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Het budget komt beschikbaar via drie actielijnen. Elke actielijn kan ook voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid worden ingezet, ook al wordt dat soms niet expliciet genoemd.

1. Welzijn jeugd

 • Activiteiten, inclusief gebruik van ruimtes door geven van trainingen, coaching en inloophuizen met jonge ervaringsdeskundigen, buddyprojecten en ontmoetingsmogelijkheden.
 • Meer jongerenwerk.
 • Lusiterlijnen en chats.

2. Welzijn kwetsbare groepen

 • Intensivering aanpak eenzaamheid door extra contact met ouderen, extra helpende handen, inzet op verbinding tussen mensen en extra inzet op zingeving.
 • Extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met (verstandelijke) beperking thuis en mensen die dak- of thuisloos zijn, door alternatieve dagbesteding, passend vervoer, extra locaties, extra ambulante begeleiding en extra begrijpelijke informatievoorziening.
 • Opschaling initiatieven kunst en cultuur.

3. Gezonde leefstijl en mentale vitaliteit

 • Impuls leefstijl ‘bewegen’.
 • Inzet gemeenten leefstijlinterventies.
 • Impuls leefstijltraject jongeren.
 • Communicatie over gezonde leefstijl.
 • Activiteiten gericht op mentale weerbaarheid van (thuis)werken.

 

Lokale besteding

Van de €200 miljoen komt €150 miljoen beschikbaar voor lokale inzet. Het gaat om incidenteel geld en wordt voor een deel via het gemeentefonds en verschillende verdeelsleutels over alle gemeenten verdeeld. De VNG adviseert gemeenten als volgt: “De specifieke invulling en keuze voor doelen en doelgroepen van de extra inzet van deze incidentele middelen wordt lokaal gemaakt. Ons advies is om bij die keuze en de uitvoering inwoners, lokale partners en ondernemers te betrekken. Het ligt voor de hand zoveel als mogelijk in te zetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat de nodige hulp en ondersteuning op korte termijn tot stand kan komen. Maar ook investeringen in innovaties die blijvend bijdragen aan mentaal welzijn, bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van een gezonde leefstijl voor kwetsbare inwoners behoren tot de mogelijkheden.”

 

Verdeling middelen

De middelen worden als volgt verdeeld. Daarbij lijkt ‘slechts’ €40 miljoen specifiek te worden ingezet voor bestrijden eenzaamheid,  maar ook bijna alle andere middelen kunnen uitstekend bijdragen aan het voorkomen of tegengaan van eenzaamheid. Een gedetailleerd overzicht vindt u hier.

MiddelenBudget
Actielijn 1: Jeugd40
Activiteiten en ontmoetingen9,5
Luisterlijnen en platforms1,5
Mentale ondersteuning jeugd en jongvolwassenen 15
Actielijn 2: Kwetsbare groepen100
Bestrijden eenzaamheid ouderen40
Extra contactmomenten kwetsbare groepen (meer begeleiding voor hen die dat nodig hebben; lvb, daklozen, maatschappelijke opvang)50
Fonds voor Cultuurparticipatie10
Actielijn 3: Leefstijl59,5
Mentale gezondheid risicogroepen (thuis)werkenden10
Loketten en ontwikkelen concrete tools ondernemers5
Inzet impuls leefstijl 'bewegen'15
Leefstijl interventies (inclusief RIVM)23,5
Communicatie op gezondere Leefstijl2
Intensiveren inzet JOGG en Gezonde School 4
Overig0,5
Caribisch Nederland0,5
Totaal200

 

Goed om te weten: ook meer kunst en cultuur

De komende tijd wordt de besteding van de landelijke middelen verder uitgewerkt.  Goed om te weten is vooral dat er €10 miljoen naar het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat voor de regeling Samen cultuur maken. Dat is ook een uitstekende manier om eenzaamheid te bestrijden. Partijen uit het sociaal domein en de culturele sector hebben nu dus extra kans om middelen voor hun sociale kunst- en cultuurprojecten aan te vragen.

 

En nu?

Het gaat om een noodpakket en corona is nú helaas nog ‘onder ons’. Dus haast is geboden. De bal op lokaal niveau ligt nu bij gemeenten. U doet er dus goed aan met uw gemeente contact op te nemen als u wilt helpen het steunpakket uit te voeren. Succes!

Informatie

Publicatiedatum 26 maart 2021
Laatste aanpassing 26 maart 2021
Bron VNG
Onderwerpen Sociaal noodpakket

2 Reacties

 1. roelof schraa

  Mag je de gelden ook gebruiken voor het Volwassenfonds sport en Cultuur in Lelystad ? Ook hiermee kun je eenzaamheid heIpen op te lossen en of te voorkomen , Ik hoor het graag van u

  Antwoord
  • Hugo van den Beld

   Dat kunt u het beste met de gemeente bespreken. En voor het cultuurgedeelte contact leggen met het Fonds Cultuurparticipatie.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!