Geld nodig voor eenzaamheid? Probeer deze fondsen.

door | mrt 11, 2021 | highlight, nieuws | 0 Reacties

Vaak is geld nodig om projecten te bekostigen die helpen eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Daarom hier een eerste overzicht van fondsen in Nederland die daarvoor beschikbaar zijn.

 

Geld nodig

Veel mensen en organisaties ontwikkelen nieuwe initiatieven of projecten om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan. Dat is prachtig, maar het blijkt niet altijd eenvoudig om de benodigde financiële middelen te vinden. Daarom heeft Aanpakeenzaamheid.nl een overzicht gemaakt met fondsen. Daar kunt u uw (financiële) voordeel mee doen.

 

Fondsen voor u

De fondsen in het overzicht zijn allemaal fondsen waar u zélf een aanvraag kunt indienen. Meestal gaat het om bescheiden bedragen, maar soms zijn grotere aanvragen mogelijk. Het overzicht is waarschijnlijk niet compleet; we ontvangen graag aanvullingen via dit formulier. Denk ook aan uw gemeente of vestigingen van banken die bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid zijn aangesloten: de Rabobank en de Regiobank. En vergeet de middelen vanuit het Jeugdpakket en het sociaal noodpakket niet. Tip: gebruik ook de Subsidiechecklist van Aanpakeenzaamheid.nl, voor de beste voorstellen!

NaamRelevante essentieWerkgebied
Bavo stichtingProjecten die het welzijn van ouderen kunnen bevorderen.Nederland, bij voorkeur Kennemerland
Corona sociaal herstelfonds Projecten tegen eenzaamheid die ontstaan is door de coronapandemieNederland
De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh StichtingProjecten met maatschappelijk belang, vooral gehandicaptenNederland
DioraphteProjecten voor verbetering van diverse kwetsbare groepen, waaronder mensen in een sociaal isolementNederland
Dr. C.J. VaillantfondsProjecten met duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doelNederland
Fonds21Projecten die mentaal welzijn van jongeren als gevolg van coronamaatregelen verzachtenNederland
Fonds 1818Projecten met een maatschappelijk doelDelft, Den Haag, Leiden, Zoetermeer en omgeving
Fûns Lok op ienProjecten die eenzaamheid bestrijdenFriesland
Fonds Nuts OhraProjecten voor vergroten van kansen op kwaliteit van leven, m.n. mensen gezondheidsproblemen (ook psychisch, chronisch), kinderen en gezinnen in achterstandssituaties.Nederland
Fonds Sluyterman van LooProjecten voor welbevinden van ouderenNederland
Fonds WelzijnswerkProjecten gericht op welzijn van jeugdigen, binnen jeugdzorgNederland
Fundatie Van den Santheuvel, SobbeProjecten gericht op participatie en integratieNederland
Gravin van Bylandt StichtingProjecten voor gezondheidszorg, welzijn (algemeen) en welbevinden van ouderenNederland
Het gehandicapte KindProjecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en lerenNederland
HofsteestichtingProjecten gericht op allerarmsten, inclusief sociale en geestelijke welbevinden. Ook cultureel indien gericht op sociale cohesie.Noord-Holland
Janivo Stichting
Sociale projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, inclusief sociale participatieNederland
JFK KinderfondsProjecten gericht op functioneren van kinderen en jongeren tot 25 jaar op activiteiten- en participatieniveauNederland
KansfondsProjecten voor de meest kwetsbaren, inclusief sociale netwerkenNederland
K.F. HeinfondsProjecten of initiatieven gericht op sociale cohesie en sociaal-maatschappelijk terreinprovincie Utrecht
Kleine CoronahulpInitiatieven die gericht zijn op eenzaamheidNederland
Lang Leve KunstfondsProjecten voor kunstparticipatie door ouderenNederland
Monuta Charity Fundprojecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbareNederland
mr August Fentener van Vlissingen FondsKleinschalige projecten, oa sociale cohesieNederland
Oranjefondsprojecten voor een sociaal verbonden samenlevingNederland
Rabobank FoundationProjecten die bijdragen aan financi‘le zelfredzaamheid, inclusief de oorzaken zoals digivaardigheden of laaggeletterdheidNederland
Roomsch Catholiek Ouderen Armen Kantoor (RCOAK)Projecten die betekenis geven aan ouderenNederland
Sint LaurensfondsProjecten gericht op het doorbreken van eenzaamheid en het sociaal isolement onder ouderen.Rotterdam
Stichting BoschuysenProjecten voor ontwikkeling van jongeren die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebbenNederland
Stichting BrentanoInitiatieven ten behoeve ‘de ontmoeting’, het voorkomen van isolement en het stimuleren van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.Nederland
Stichting Den BrinkerOndersteuning op sociaal gebiedNederland
Stichting DOENBevorderen van sociale cohesie / bewonersinitiatievenNederland
Stichting Elise Mathilde FondsProjecten van algemeen sociaal of ideeel doelUtrecht, Rotterdam, landelijk
Stichting ElseProjecten gericht op verbetering van maatschappelijke (gezondheids)zorg, in brede zin. Via apart 'Plein'Nederland
Stichting het R.C. MaagdenhuisProjecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderenNederland
Stichting Max Maakt MogelijkProjecten die het welzijn van kwetsbare ouderen verbeterenNederland
Stichting Mundo Crastino Melioriuitkeringen voor algemeen humanitair of maatschappelijk belangNederland
Stichting PaulienKleinschalige projecten op sociaal terreinNederland
Stichting Pieter Arie van der KooijfondsInitiatieven op sociaal en cultureel gebied voor kinderen en jongeren in minder draagkrachtige situatiesNederland
Studentenwelzijn FondsProjecten die mentaal welzijn van studenten bevorderenNederland
VoordeBuurt FondsSociale initiatieven gericht op lokale verbondenheidNederland
VSB FondsSociale en culturele projecten voor verbinding en om elkaar te helpen enNederland
W.M. De Hoop StichtingProjecten voor vreedzaam samenleven en bevorderen geestelijk welzijnNederland

 

Verantwoording

Dit overzicht is in eerste aanleg gebaseerd op een quickscan van het Fondsenboek 2017 (Walburg Pers i.s.m. Kenniscentrum Filantropie). Deze scan heb ik destijds voor Coalitie Erbij gemaakt. Daarnaast is actuele professionele kennis gebruikt. Graag maken we het overzicht zo compleet mogelijk, ook met meer lokale of regionale fondsen. Geeft u daarvoor uw aanvullingen aan ons door via dit formulier? Alvast bedankt!

Informatie

Publicatiedatum 11 maart 2021
Laatste aanpassing 31 maart 2021
Onderwerpen Fondsen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!