U kent het VWS-actieprogramma Een tegen eenzaamheid vast wel. De afgelopen periode zijn meerdere handreikingen door dit programma uitgegeven. Daarom zetten we ze hier op een rij.

 

Het Actieprogramma Een tegen eenzaamheid wil de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit gebeurt onder andere via een Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, ondersteuning van gemeenten door adviseurs en de Week tegen Eenzaamheid. Ook zorgt het programma voor handreikingen die gemeenten en anderen kunnen gebruiken bij hun lokale aanpak. Inmiddels gaat het om 4 handreikingen. Tijd voor een overzicht.

 

1. Handreiking Eén tegen eenzaamheid met ondernemers

Ook ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Om gemeenten daarbij te helpen is handreiking ‘Eén tegen eenzaamheid met ondernemers‘ opgesteld. De handreiking laat de mogelijkheden voor ondernemers zien, kent een stappenplan, voorbeelden en handige hulpmiddelen.

 

2. Handreiking Signaleren van eenzaamheid

Om eenzaamheid aan te kunnen pakken, is het belangrijk te weten wie er in uw gemeente met eenzaamheid te maken hebben. Dat is niet altijd eenvoudig, want mensen lopen er niet mee te koop. De handreiking ‘Signaleren van eenzaamheid’ maakt inzichtelijk hoe het proces van signaleren verloopt. Daarmee kunnen gemeenten bepalen hoe ze dit proces lokaal willen invullen.

 

3. Handreiking Monitoring en evaluatie

Om de voortgang en resultaten van de lokale aanpak van eenzaamheid te monitoren en te evalueren, is de handreiking ‘Monitoring en evaluatie van eenzaamheid; in 6 stappen naar een monitor’ beschikbaar. De handreiking benoemt zes stappen waarmee een gemeenten een monitor kunnen maken, met telkens verwijzingen naar meer bronnen.

 

4. Aandachtspunten deskundigheidsbevordering

Strikt genomen is het geen ‘handreiking’, maar het is wél een publicatie vanuit Een tegen eenzaamheid: het document ‘Aandachtspunten deskundigheidsbevordering eenzaamheid’. Het document bevat een lijst met aandachtspunten rond trainingen en cursussen die gericht zijn op eenzaamheid. De aandachtspunten kunt u gebruiken om uw eigen lokale deskundigheidsbevordering vorm te geven.

 

VWS heeft mooie en bruikbare handreikingen opgesteld. Hoe gebruikt u die in de praktijk? Zou u behoefte hebben aan andere handreikingen? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

Informatie

Publicatiedatum27 oktober 2020
Laatste aanpassing27 oktober 2020
BronEen tegen eenzaamheid
OnderwerpenOndernemers, signaleren, monitoren,
deskundigheidsbevordering