Instrumenten uitgelicht (3): kwaliteit van interventies

door | aug 25, 2020 | achtergrond, hulpmiddel, nieuws | 0 Reacties

Er zijn steeds meer instrumenten die kunnen helpen bij de aanpak van eenzaamheid. In dit bericht lichten we de hulpmiddelen uit die helpen bij het zorgen voor kwaliteit van interventies en het kiezen van de juiste interventies voor de juiste situatie en personen. De instrumenten komen uit de Instrumentenwijzer van Aanpakeenzaamheid.nl, waar u nog veel meer hulpmiddelen vindt die u helpen bij de effectieve aanpak van eenzaamheid.

In een korte serie lichten we de instrumenten toe die kunnen helpen bij de aanpak van eenzaamheid. Dit is het derde deel. Deel 1 van deze serie, over strategische instrumenten, vindt u hier. Deel 2 gaat over het vinden en activeren van mensen die met eenzaamheid te maken hebben en vindt u hier.

 

De juiste interventies en interventies van kwaliteit

In elke gemeenten zijn tientallen mensen en organisaties bezig met activiteiten en inzet om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Dat is prachtig! Tegelijkertijd is lang niet altijd duidelijk of de juiste interventies voor de juiste mensen worden ingezet én of de interventies überhaupt effectief zijn. Gelukkig zijn er allerlei instrumenten die hierbij kunnen helpen. Deze instrumenten staan hier op een rij.

 

Verbetertool eenzaamheid

Voor iedereen die zich inzet met een activiteit of programma rond eenzaamheid is de Verbetertool Eenzaamheid van Movisie beschikbaar. Het is een kosteloos online hulpmiddel dat initiatiefnemers helpt om actief te reflecteren op hun aanbod. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis, stelt de Verbetertool allerlei vragen. Op basis van de gegeven antwoorden biedt de tool advies over manieren hoe een initiatiefnemer het aanbod kan verbeteren.

 

Wat werkt-dossier eenzaamheid

Om goed te weten wat wél en niet werkt bij de aanpak van eenzaamheid, heeft Movisie het dossier Wat werkt bij eenzaamheid samengesteld. Dit document is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Aan bod komen risicofactoren, vormen van ondersteuning en werkzame factoren.

 

Wat werkt voor welke eenzame ouderen

Er is niet één soort of type ‘eenzame ouderen’. Dat betekent ook dat het belangrijk is om goed te beoordelen welke interventie u voor welke oudere inzet die met eenzaamheid te maken heeft. Daarvoor is het instrument “Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen” beschikbaar. De samenvatting van het instrument vindt u hier.

 

Werkzame elementen

Helaas blijkt veel inzet tegen eenzaamheid bij ouderen níet te werken. Daarom is het goed om op zoek te gaan naar voorbeelden waar die inzet wél werkt. Dat is gedaan door twee wetenschappers. Hun onderzoek leidt tot een voorlopige indeling van zeven werkzame elementen die ervoor zorgen dat interventies tegen eenzaamheid wel werken.

 

Luisteren naar en bepalen van stappen met eenzame mensen

Hoe verloopt het proces om naar interventies of ‘oplossingen’ te zoeken om eenzame mensen te helpen? Dat staat helder verwoord in het handboek Eenzaam ben je niet alleen van Movisie. Het handboek focust op het (leren) luisteren naar de persoon en vervolgens het samen bepalen van volgende stappen. Professionals en vrijwilligers worden hiermee in verschillende fases ondersteund om al doende de persoon tot eigen inzichten, bevindingen en acties te begeleiden.

 

Training om mensen te ondersteunen

Om mensen die met eenzaamheid te maken hebben goed bij te kunnen staan als vrijwilliger of professional, is het belangrijk om getraind te zijn. Daarvoor is onder andere een training van Movisie beschikbaar. Lokaal is vaak ook aanbod beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld op deze pagina voor meer aanbieders van deskundigheidsbevordering.

 

Minder negatief laten denken

Eén van de manieren om eenzaamheid tegen te gaan is mensen helpen om minder negatief te denken. Verbetering van gedachten van mensen helpt zelfs beter dan bijvoorbeeld huisbezoeken, het verbeteren van sociale vaardigheden of ontmoetingsactiviteiten. Hierover gaat de brochure Spelen met gedachten van Movisie. De samenvatting vindt u hier.

 

Gericht zijn op talenten van ouderen

Een belangrijke manier om eenzaamheid tegen te gaan, is om aan te sluiten bij de talenten van mensen. Want die talenten boren energie aan en kunnen een ingang zijn om (weer) actief te worden en contact met andere mensen aan te gaan. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar aandacht voor te hebben. De tool van invisible talents! helpt u te onderzoeken of en hoezeer u en uw organisatie zich wél op de talenten van mensen richt. Hier staat een toelichting op deze tool.

 

De hier genoemde instrumenten kunnen u hopelijk helpen om de kwaliteit van het aanbod te verhogen en te zorgen voor de juiste interventies. Nog eens 25 andere instrumenten vindt u in de Instrumentenwijzer van Aanpakeenzaamheid.nl. Wat zijn uw ervaringen, en kent u nog andere relevante hulpmiddelen? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wilt u niets missen over de ontwikkelingen van de aanpak van eenzaamheid?

Abonneer uzelf nu op de tweewekelijkse nieuwsbrief van Aanpakeenzaamheid.nl en ontvang relevante artikelen over de aanpak van eenzaamheid. Mis het niet.

Je bent succesvol ingeschreven!